Anton Dobra

Anton Dobra

Nezavisni vijećnik u Gradskom vijeću Grada Šibenika